Phân phối Dirichlet

Hôm nay đọc định nghĩa ở trang này khá dễ hiểu

http://mayagupta.org/publications/FrigyikKapilaGuptaIntroToDirichlet.pdf

Đọc thêm cả về hàm Gamma (Gamma function nữa). Hoá ra có thể hiểu đơn giản nó là hàm giai thừa

http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_function

Hàm khối xác suất (Probability mass function)

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_kh%E1%BB%91i_x%C3%A1c_su%E1%BA%A5t

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s