Starfish Hadoop Log Analyzer

Hôm nay thử cài Starfish Hadoop Log Analyzer

http://www.cs.duke.edu/starfish/release.html

Sau khi download file jnlp về, định mở ra thì yêu cầu phải cài javaws. Mình tự động cài Java 8 (oracle). Lúc mở ra thì gặp lỗi:

“….was blocked due to a request by the vendor….”

Chạy 2 lệnh này thì loại bỏ được lỗi trên

sudo mv /usr/bin/javaws /usr/bin/javaws.aapl

sudo ln -s /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/bin/javaws /usr/bin/javaws

Sau đó gặp lỗi “The digital signature is not trusted. Java will not allow any access to this application”

Cách xử lý như ở link sau:

http://stackoverflow.com/questions/11727955/the-digital-signature-is-not-trusted-java-will-not-allow-any-access-to-this-app

Sau đó mình gặp lỗi dead thread, đến h vẫn chưa tìm được cách giải quyết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s