Spatial Hadoop (1)

Hnay sét đánh ngang tai, thứ 5 mình phải thuyết trình về spatial Hadoop.
Lỡ mồm nói sẽ làm hôm thứ 5 tuần trước huhu Đúng là cái miệng hại cái thân 😦 Thôi đành cố gắng học vậy

Đầu tiên là định nghĩa:
Spatial data are data that have a spatial component, it means that data are connected
to a place in the Earth.
https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Chile_31May11/docs/country/brazil02-s10.pdf

Microsoft
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933790.aspx
Spatial data represents information about the physical location and shape of geometric objects. These objects can be point locations or more complex objects such as countries, roads, or lakes.
SQL Server supports two spatial data types: the geometry data type and the geography data type.
The geometry type represents data in a Euclidean (flat) coordinate system.
The geography type represents data in a round-earth coordinate system.

Hiểu đơn giản, dữ liệu không gian (spatial data) là dữ liệu về vị trí vật lý và hình dạng của những đối tượng địa lý. Những object đó có thể là một điểm hoặc có thể phức tạp hơn như country, road, lake.
2 loại dữ liệu: hình học và địa lý.

Site này có hình vẽ miêu tả dễ hiểu 2 loại dũe liệu này
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_8.2.0/com.ibm.db2.udb.doc/opt/rsbgeo40.htm?cp=SSEPGG_8.2.0%2F1-0-1-3-0-1&lang=en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s