List những việc phải làm :(

Một đống việc phải làm. Cần chia ra thứ tự ưu tiên để làm vậy 😦

1. Đọc paper
Cần hiểu Dirichlet distribution trước thứ 3

2. Có idea về matrix factorization
Trước thứ 3

3. CPS cloud
Trước thứ 3

4. Spatial Hadoop
Trước thứ 5

5. Tiếng Nhật
Trước CN????

Vậy sẽ thực hiện theo thứ tự sau

5, 1, 3, 2, 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s