Gibbs Sampling

Mấy hôm nay tìm tài liệu tiếng Việt về Gibbs Sampling mà khó ghê, toàn search ra mấy cái đồ án copy paste của nhau hic, nội dung chả có gì, đành phải đọc bằng tiếng Anh 😦

Mình tìm thấy trang này cũng tạm ổn

http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc_homepage/xplore/ebooks/html/csa/node28.html

Ý tưởng của Gibbs sampling mình tạm hiểu thế này (sau này hiểu thêm j sẽ edit sau)

– Đầu tiên khởi tạo các giá trị phân phối xác suất

Specify an initial value $ \boldsymbol{\psi}^{(0)}=\left(\boldsymbol{\psi}<br />
_1^{(0)},\ldots,\boldsymbol{\psi}_p^{(0)}\right)$

– Lặp lại quá trình tính toán cho $ j=1,2,\ldots,M$

Generate $ \boldsymbol{\psi}_1^{(j+1)}$ from $ \pi\left(\boldsymbol{\psi}_1\vert\boldsymbol{\psi}_2^{(j)},\boldsymbol{\psi}_3^{(j)},<br />
\ldots,\boldsymbol{\psi}_p^{(j)}\right)$

 

Generate $ \boldsymbol{\psi}_2^{(j+1)}$ from $ \pi \left(\boldsymbol{\psi}_2\vert<br />
\boldsymbol{\psi}_1^{(j+1)},\boldsymbol{\psi}_3^{(j)},\ldots ,\boldsymbol{\psi}<br />
_p^{(j)}\right)$

 

$ \vdots $

 

Generate $ \boldsymbol{\psi}_p^{(j+1)}$ from $ \pi \left(\boldsymbol{\psi}_p\vert<br />
\boldsymbol{\psi}_1^{(j+1)},\ldots ,\boldsymbol{\psi}_{p-1}^{(j+1)}\right)$

 

3. Return the values $ \left\{\boldsymbol{\psi}^{(1)},\boldsymbol{\psi}^{(2)}, \ldots,<br />
\boldsymbol{\psi}^{(M)}\right\}$

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s